Orak (iül) ayn birindän mediţina listesini eni kuralara görä vereceklär.

Orak ayın birindän giriştiriler kısa zamannı işleyäbilmemezlik mediţina listesinin eni forması. Onu vereceklär hem kiyat hem elektron (komüter) formasında. Kiyat formasını lääzım  iş kurumuna vermää, haberledi Komrat soţial sigortalaması kurumun başı  Praskovya Karaivan.

PRASKOVYA KARAİVAN Komradın Soţial sigortalaması kurumun başı: «Orak ayın birindän mediţina listesini kiyat formasında vereceklär sade hastaya. Ama  bu gündän sigortalamak kasasına dill lääzım gitmää. İlk beş günun süresinds, açan insan hasta, ödeyecek iş verän kurumu. Kalan günnär için para sigortalamak kurumu  ödeyecek. İşçi  kabletsin deyni parayı, iş verän kurumun başı mediţina listesinin başka tarafını doldurȇr. Paranın sayısı etmiş  beş proţent gelir sayısından kuracek».

Mediţina listelerini bakȇrlar 15 günün süresindä. Ama  lääzımnı dokumentlär yada yazılar etişmärseydilä, bu vakıt var nicä 30 günä kadar uzansın.

 

Teks: Ü. Katranjı, video: S.Bejenar, montaj:А. Gerçu