Komrattakı Apeläţiyä Palatası kaaviletti Gagauziyanın başkan seçimnerin çıkışlarını, angıları geçtilär kirez (iun) ayın 30-da. Oturuş 7 saattan zeedä sürttü hem bikaç sıra aaralıklar oldular.

İlk oturuş Gagauziyanın başkan seçimnerin çıkışlarınnan baalı, geçti pazertesi günü, orak (iul) ayın 8-dä. Daava kararladı, bir oturuşta bakmaa Merkez Seçim komisiyasının danışmasını baalı seçimnerin çıkışlarınnan hem Sergey Çimpoeşin aalaşmasını. Aaraştırmaklardan sora, Çimpoeşin aalaşmasını esaba almadılar hem kaaviletmedilär, daavacılar okudular kararı.

«Alıp esaba administrativ kodeksinin 224 statyasının ilk payını, Ayırmak kodeksın 68-cı, 69-cı, 108-cı statyalarını, Apeläţiya Palatasının uzmannarı kararladılar Sergey Çimpoeşın aalaşmasını kaaviletmemää. Merkez Seçim Komisiyasının başın, İvan Komurun danışmasınnan baalı soruşu, neredä belli ediler kirez (iun) ayın 30-dan seçimnerin çıkışlarını saymaa – daava kararlȇr kaaviletmää. Belli ediler, ani seçimnär geçtilär kanona görä, ayırılmış başkanın İrina Vlahın mandatı ilerlener. Bu karar bitki, ama var nicä aalaşmaklar verilsinnär Üüsek daava palatasına üç günün süresindä».

İVAN KOMUR, Gagauziya Merkez Seçim komisiyasının başı: «Hepsi daava proţesleri geçtilär lääzımnı vakıtta. Sayêrım, ani kanona görä hepsi yapılȇr. Merkez seçim komisiyası urgulȇr, ani seçimnär dooru geçtilär. Daavanın bu kararı belliydi».

Gagauziyanın başın görevinä kandidat Sergey Çimpoeş urguladı, ani bunda o durgunmayacek hem nietlener aalaşmayı vermää Moldovanın Üüsek daava palatasına.

SERGEY ÇİMPOEŞ Gagauziyanın başın görevinä kandidat: «Bu karar belliydi. Bän annȇȇrım, ani bu vakıtta yok nicä çaarmaa insannarı, angıları var ne sölesinnär. Bän diilim kayıl daavanın kararınnan. Benim var hakım vermää aalaşmayı Üüsek daava palatasına. Bu hakı bän kullanacam».
Lääzım nışannamaa, ani geçmiş başkan seçimerindä taradı İrina Vlah, onun için kendi seslerini 92 prozent seçimnerä çıkan yaşayannardan vereceklär. Seçicilerin çıkış prozenti kurdu 50,3 %.

 

Tekst: E.Ratkoglo, Anna Karapirä, video: S.Bejenar, montaj: İ.Varban