Merkez seçim komisiyası kabletti yerli kuvetleri seçmäk sırasının kalendarini, angıları canavar (oktäbr) ayın 20-dä geçeceklär. Dokumenttä bilgilendiriler nezaman başlȇr seçim vakıdı, nezamandan var nicä başlamaa agitaţiyayi, hem nezamandan kandidatların registraţiyası başlayacȇk.

Butakım, kalendarä görä seçimnerä karşı kampaniya başlayacȇk harman (avgust) ayın 19 –da. Ceviz (sentäbr) ayın 14-nädän primarların teklifinä göra kuracȇklar seçim bölümnerini.

Bununnan bilä ceviz (sentäbr) ayın 14-nädän kandidatların olacȇk kolaylıı temsil etmää seçim kampaniyasında pay almak için dokumentlerini. Jerebyövkalar yapılacȇk her gün, deyni seçim bületenindä kandidatların sırasını belli etmää.

Kandidatların registraţiyasından beri seçımnerä karşı kampaniya başlayacȇk, canavar (oktäbr) ayın 16-dan da bületennär tiparlanacȇk.

Seçimnerin günündä seçim bölümneri olacȇklar açık saat 07.00 — 21.00. Ama eer saat 21:00 seçim bölümnerindä seçicilär sirada duraarsaydılar, onnara sesini vermäk hakkını almamak için seçim bölümnerin iş vakıdı var nicä olacȇk uzadılsın maksimum 2 saada.

Yerli kuvetleri seçimnerin günündä – canavar ayın 20-dä parlamentä 4deputatın seçimneri dä geçecek ondan sora, nicä Andrey Nȇstase, Viorel Melnik, Vladimir Plahotnük hem Maya Sandu deputat mandatlarını geri verdilär.