Svetlıyda agrar-tehnik kolledji bulunȇr üüsek uurda başka professional okulların arasında çiftcilik uurunda bütün Moldovada. Bu yıl argar- tehnik kolledjı plannȇȇr kabletmää üürenmeya 155 student. Büünkü günä kadar okula dokumentlerini verdilär 130 üürenici.

“Bizdä kaldılar sade kontraktan üürenmäk erleri. Şindi kablederiz dokumentleri birkaç zanaata: «Çiftçilik mehanizaţıyası», « Avtotransport», «Agronomiya», «Buhgalteriya uçodu» hem «Çiftçilik ȇlektrifikaţıyası». Büdjet uurunda kabledildi 95 üürenici» — haberledi agrar- tehnik kolledjın üürenicilerin dokumentlerini kabledän komisiyasının başı Janna Buçkova.

Üürenmäk kontraktın paası 4000 bin leya yakın.Onun bir payı ödenilecek ceviz (sentäbri) ayında, ikinci payı da – büük (yanvari) ayında. Koledjın var kendi studentların kalmak evi. Onda var hepsi lääzımnı koşullar.

Svetlıy kommunasında işleyän tehnik — agrar kolledjı çalışȇȇr 50 yıldan zeedä. Gelecek zamanda genç uzmannar iyi bilgileri kabletsinnär deyni üüretim kurumun var hepsi lääzımnı kolaylıkları.

Koledja gelerlär üürenmää uşaklar diil sade Gagauziyadan, ama Moldovanın türlü dolaylarından da.

 

Tekst: Zinaida Efremova