Ceviz ayın 3- dä Moldovanın Devlet armatasının günü nışannanȇr. Bu günü bakȇrlar diil sade onnar, kim asker rubalarını taşıyȇr, ama bütün devletin yaşayannarı da. Armata koruyȇr insanın raatlıını, ki Moldovanın yaşayannarı kendilerini korkusuzlukta duysunnar.

Moldovanın devlet armatası bulunȇr en üüsek uurda devlet koorumak sistemasında. Armata büük rolü oynȇȇr askerlerin hazırlamasında, askercilär hem ofiţȇrlar pay alȇrlar türlü faydalı soruşların çözülmesinda bütünnä devletinn uurunda hem onun sınırların aşırında da.Armatanın en büük neeti – koorumaa insanı herbir kötü iştän.

«Armatanın günü – o bütün devletin günü, neçinki 28 yılın içindä o gösterdi ii çıkışları insana izmet etmektä. Bu vakıdın içindä insan onunnan herzaman hodullanardı», — dedi  Moldova Koorumak ministerliin başı Pavel Voiku.

Bu yortulu olay için Moldovanın baş kasabasında saat dokuzda saabaylän Ştefan çel Mare monumentına çiçek koyuldu, sora da irmi minutsuz on «Diveçlik» memorialında da çiçek koyuldu.Saat onbirdä Koorumak ministerliktä geçti yortulu olay, angısında pay aldı Moldovanın  başı İgor Dodon.

Podpolkovnik Alla Diakonu kutladı kendi hepsi kollegalarını gözäl yortuylan.

«Hepsindä ko olsun saalık, kısmet, deyni biz  taa illeri dooru da işleyelim deyni kaaviletmää hem illerletmää bizim armatamızı. İsteriz, ki bizim armata taa da çok pay alsın halklar arası asker üürenmeklerindä», — dedi Alla Diakonu.

Сeviz ayın birindä Kişinövda geçti yortulu olay, angısı adalıydı Devlet armatanın 28- nci yıldönümünä. Bu günü Koorumak ministerliin kapuları açıktı. Musaafirlär için hazırlanmıştılar tehnika hem askerlerin giimnerin sergileri. Bundan kaarä türlü konkurslar hem oyunnar geçirildilär. O günü insan var nicäydi görsun armatanın «kalibini» içindän.

 

Аvtor: Zinaida Efremova