Komrat dolayın Avdarma küüyündä şannı açtılar eni hızlı medik yardımı merkezini. Taa ileri orada hızlı medik yardımın brigadası çalışardı, ama bu iş yapılardı meţenetların para yardımınnan. Deyni açmaa bu merkezi, lääzım oldu devlet uurunda saalık bakannıını inandırmaa, ani o lääzım olsun haliz bu küüdä.

Hızlı medik yardımı merkezin açılması için Avdarma ayırıldı, neçin ani geografiya uurunda bu küü uygun erdä bulunȇr.

Hızlı medik yardımı merkezinin açılış olayına katıldılar Gagauziyanın kuvetlerin başları hem deputatları.

«İsteerim urgulamaa, ani iniţıativa burada açmaa hızlı medik yardımı merkezini sizdän çıktı. Çok zaamet koyuldu deyni büün burada bir gözäl açılış olsun. Kuvetlerin davası – yardım etmää bölä işlerä. Bu proekt başarıldı barabar işleyeräk. En ii proektlar olȇrlar ozaman, açan yaşayannar hem kuvetlär birerdä çalışȇrlar»,söledi Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

«Deputatların adından hepsinä danışȇrım, isterim şükür etmää Elena Födorovnayı (Karamit) iniţiativa için, Halk Topluşunu, Bakannık komitetini, ani hepsimiz birliktä faydalı çalıştık da verdik 3 million lei. Sora da Avdarmanın primariyası yakın bir milliona lei verdi, meţenat da yardım etti, ani hep burada yaşȇr. Bu oldu ilk küü Moldovada, ani kendi hızlı medik yardımı punktunu açtı»,— dedi Vladimir Kıssa.

Halk Topluşun deputatı Avdarma küüyundän Elena Karamit haberledi, ani hızlı medik yardımı merkezi yardım edecek diil sade Avdarma küüyünün yaşayannarına, ama Kiriet- Lunga hem Ferapontievka küülerin yaşayannarına da.

«Yaşayannarın adından isteerim şükür etmää, ani bizim küüyüdä bu merkez çalışacȇk devlet uurunda. Mediţinada sölerlär: 1 altın minut, yada 1 altın saat,  vakıtça hızlı medik yardımı var nicä acıyı alsın, ama yaşamakları da kurtarsın»,— urguladı Elena Karamit.

Avdarma küüyünün yaşayannarı paylaştılar sevinmeklerinnän hızlı medik yardımı merkezin açılması için.

«Pek sevindim, ani bu merkez bizdä peydalandı. Saa olsunnar, ani yardım ettilär, biz pek sevindik».

«Pek sevindik, onuştan, ani beklämeyecez hızlı medik yardımı gelsin taa Komrattan, şindi bizdä kendimizdä hepsicii bar. Ko insan işlesin, bizä dä yardım etsin».

Avdarma küüyünün hızlı medik yardımı punktunda işleyeceklär 13 uzman. Merkez gecä- gündüz çalışacȇk. Onun açılışında, ona baaşlanıldı taa iki medik maşinası.

Merkezin düzülmesinä harcanıldı yakın 4 million ley. Para verildiydi regional hem erindeki büfjetlerdän.

 

Zinaida Efremova