Hastaların on-line yazılması aylä doktorlarına yılın bitkisinädän test olarak işleyecek.

Mediţina milli kompaniyası çalıştırȇr on-line yazılmasını doktorlara, proţȇduralara hem analizlerin vermesinä.

Komradın saalık merkezindä on-line yazılması aylä doktorlarına şansora giriştirili. Yazılmaa aylä doktorlarına deyni lääzım girmää https://sia.amp.md/ saytına, annaştırdı Komrat saalık Merkezin aylä doktoru Lübov Bargan.

«Biz var nicä on-line yazısında, «Reţepţiya» bölümündä önceliklän yazalım hastaların sırasını, neredä sabaalendän göreriz, kimi kabledecez hem kalam günnerdä», — dedi doktor.

Hastaların hep ölä var kolaylıı yazılsınnar aylä doktoruna registraturada.

«İnsanın herkerä yok kolaylıı gelip registraturaya yazılsınnar doktora. Ama bizim registraturamızın var iki telefonu, nereyä var nicä hastalar açıp telefonu yazılasınınnar», — söydedi Lübov Bargan.

Yaşayannar sayȇrlar, ani on-line sisteması — taa bir kolaylık vatandaşlara deyni, ama hepsinin yok internedi, maalez yaşlı insannarda.

On-line yazılmak programası giriştirildi sade Komradın saalık merkezindä. Bu sistema yakında çalıştırılacȇk Gagauziyanın başka medik kurumnarında da. Uzmannar sayȇrlar, ani bu sistema yardım edecek mediţina koşullarını taa üüsek uura çıkarmaa, devlet tä kendi tarafından gözledäbilecek, nicä doktorlar işleerlär, paţientlär dä ödeerlär.

 

Tekst: Т.Кazaku, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku