Moldovanın hem Türkiyaınn arasında en üüsek uurda strategiyalı iki taraflı baalantıların ilerletmesi için Sovet kurulacek. Bunu için barabar deklaraţiyanın ratifikaţiyası için Kanon tiparlanacek Monitorul Oficial kiyadında yarın kıran ayın 13-dä, haberleer moldpres.

Sovetin başında olaceklar Moldovanın hükümeti hem Türkiyanın prezidenti. Sovet kuracek iki devletin arasında ilişkirenin ilerlemesinin strategiyasını politika askerlik korumalık uurunda, ekonomika, alış-verişçilik, energetika, transport, çiftçilik, turist, mediţina, kultura, bilim hem gumanitar bölümnerindä.

Sovetin toplantıları geçirileceklär 2 yılda en aaz 1 keret ya Moldovada, ya da Türkiyada.

Sovetin içindä kurulacek strategiya plannaması için gruppa, angısının başında olaceklar 2 devletin dışişleri bakannarı.

Monitorul Oficial kiyadında tiparlanacek kanon yardım edecek kaaviletmää 2 devletin arasında ekonomika baalantılarını, regional hem halklar arası baalantılarını, iilitmää moldo – türk ilişkilerini strategiyalı partnörluun uurunda.

Moldovanın hem Türkiyanın arasında diplomatıya ilişkileri başladıldıydı 1992 yılda.