Eni yıla karşı Gagauziyanın 3 dolayında engelli uşaklar için geçtilär yortulu olaylar. Onnar yapıldı Kirsova hem Tomay küülerindä, hem Valkaneş kasabasında.

Kolaylıksız uşaklar için Tomay hem Kirsova küülerindä gösterildilär teatru spektaklileri masallı personajlarlan, Ayaz däduylan hem onun unukasınnan, yapıldılar türlü oyunnar, yortulu sofra hem başışlar.

Başkanın yardımcisı soţıal soruşlarında Olesä Tanasoglo kutladı hepsi uşakları hem anaları – bobaları kış yortularnnan.

Yortulu olay getirdi sevinmelik diil sade uşaklara, ama analara-bobalara da. Onnar şükür ettilär olay kuruyucularıını gözäl atmosfera için.

Yortulu olaylarhazırlandılar Bakannık komitetin yardımınnan. Onnarda pay aldılar yakın 700 uşak bütünnä avtonomiyadan.

 

Tekst: Z. Efremova