Çadır kasabasında geçti güreşmäk yarışmakların çıkışları 2019 yılda. Olayda ii sportçular hem trenerlar ödüllendilär kubkalarlan, diplomnarlan hem para başışlarınnan.

En ii sportsmen körpä güreşçilerin arasında tanıldı Nikolay Grahmez. En ii büüklerin arasında tanıldı Pötr Yanulov.

Gagauziya güreşmäk fedraţiyasının başı Gadjı Guseynov urguladı, ani 2019 yılda avtonomiyanın gürşçileri gösterdilär üüsek uurları.

Olayın kuruycuları hem insannar, angıları tutturȇrlar sportsmennerin genç evladlarını regionda, urgulȇȇrlar, ani lääzım yardım etmää gençlerä, deyni eni çıkışlara etişsinnär bu sport çeşidindä.

Trenerların arasında en ii bu yılda çıkıştı İlya Esir. O kutladı hepsi sportsmennarı gelän Eni yıllan.

Gençlik hem sport bakannın başı Sergey Stoyanoglo istedi sportsmennerä eni üüsek ödülleri kabletmää 2020 yılda.

Olayda belli edildi, ani en ii sport okulların arasında tanıldı Kongaz küüyun sport okulu.

 

Tekst: Z.Efremova, video:G. Stavilov, montaj: İ.Varban