Moldovada kuvedinä girdi kanon, angısı baktırȇr geçinmiş karı — kocanın pensiyasının ödemesini. Onu var nicä kabletsin dul kalan karı, yada koca. Bu pensiya var nicä istenilsin 3 yılın süresindä.

Eni kanon girdi kuvedä 2020-ci yılın yanvarin birindän. Devlet verer garantiya, ani pensiyaya çıktıynan beş yılın içindä eşlerin birisi raametli olarsaydı, onun pensiyasını ya karısı, yada kocası kabledäbilecek taa beş yıl.

«Dul kalan insannarın olacek hakı kabletmää ölmüş eşlerin pensiyasını taa beş yıl. Ama raametlı lääzım olsun yaşlara görä pensioner. Pensiyayı da lääzım kabletsin beş yıldan diil taa aaz. Ozaman eşlerin birisindä olacek hak kabletmää raametli olmuş eşinin parasını. Dul kişilär var nasıl danışsınnar bu pensiyanın kabletmesi için üç yılın içindä eşi öldüktän sora», — haberledi Komrat kasabasının soţial sigortlamak kasasının başı Praskovya Karaivan.

Bu pensiyayı kabledeceklär o dul kişilär, angılar evliydilär en aaz 15 yıl.

«Kaç yıl kabledecek bu pensiyayı dul kişi çekiler ondan kaç yıl pensiyadıydı onun raametli eşi. Pensiyanın sayısı kalacek diişilmedik. Da dul kişi kabledecek onu hep okadar yıl, nekadar raametli etiştirdi kabletmää yaşarkana. Ama beş yıldan diil .çok. Var taa bir koşul, angısına görä bu pensiyayı var nasıl kabletsin sade eşlerin birisi, başka hısımnarın bölä hakı yok», — nışannadı Praskovya Karaivan.

Paralar, angılarını lääzım olacek ödemää bu pensiyalara, koyulu bu yılın soţial sigortlamasının bücetinä. Onun sayısı yakın 50 million ley kurȇr.

 

Tekst: N.Andrieş, video: A.Topal, montaj: E.Melnik