Moldaviyada 1957-1961 y.y. Gagauz şkolalarının istoriyası hem dokumentleri kiyadı tiparlandı. Kiyadın avtorları Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı İ.Konstantinova hem M.Maruneviç adına BAM istoriya hem etnografiya bölümün başı St.Bulgar.