Canavar ayın 20-dä erli kuvetleri seçimnerindä Valkaneş kasabasının primarı Viktor Petrioglo enidän bu görevi 51% seçicilerin seslerinnän kazandı.  Plannarı hem neetleri için gelän 4 yıla o paylaştı Gagauziyä Gün Gündän programasında.