Moldova Devletindä belli edildi en ii sportsmennär. Onnarın arasına girdi LİON Komrat klubun sportsmenneri hem treneri. Eni gün programasının musaafirleri: Ȇduard Kösä, Andrey Avramov, Födor Kazanji hem Olga Buzila. (rusça)