Herbir insanın var kendi ana eri, neredä o duudu, yaptı ilk adımnarı, söledi ilk lafları, büüdü, buldu dostlarını, sevgisini. Onuştan herbirindä var ölä bir büük duygu — sevgi ana topraana. Ama nereyi da atmasa bizi ecelimiz ayozlu kalacȇk bizä ana erimiz, ana topraamız, nereyi herzaman bizi çeker. Bu duyguları açıkladı kendi eni türküsündä kıpçaklı Vladimir Todorov, angısı büünkü gündä Almaniya devletindä bulunȇr.