Mihail Vlah
Gözledici Sovetin Başı
Vasiliy Kassa
Gözledici Sovetin sekretari
Denis Pıntä
Anna Ponomarenko
Tatyana Donçeva
Andrey İbrişim
Vladimir Garçev
Marina Krêçun
Feоdora Yanioglo