АFTA HABERLERİ

Hazırlayan: Tatyana Stavilova

cumȇrtesi, saat 19:00

Herbir cumêrtesi avşamında «Аfta haberleri» habercilik programasında teklif ederiz aklınıza getiräsiniz geçmiş aftada Gagauziyada olan baş olayları hem önemni temaları, angıları için reportörlarımız annattlılar aftanın hergünkü haber kolverimnerimizdä.


HEPSİ KOLVERİMNÄR