AYLÄM – SICAK YUVAM

Hazırlayan: Nataliya Jelezova

pazertesi, saat 21:30

Herbir aylenin var kendi paalılıkları hem adetleri. Gagauz aylelerindä onnar sıkı örülü kökleşmiş halk adetlerinnän. Onnarı, sayarak hem koruyarak, aktarêrlar boydan boya. “Ayläm – sıcak yuvam” programasının kahramannarı annadêrlar nicä büünkü gagauz aylelerin evlatboyları sayêrlar hem bakêrlar kendi soy adetlerini.


HEPSİ KOLVERİMNÄR