BECEREKLİ ELCÄZLÄR

Hazırlayan: Tatyana Zadır

pazertesi – pazar, saat 19:00

Uşaklarlan hem uşaklar için programa, angısı hazırlanêr studiyada.

Burada, sunucu gagauzça annadarak gösterer uşaklara ne türlü yapılêr kolay el işleri. Laflaşarak, adım — adım hepsi birlikä programanın sonunda üzä çıkarêrlar renkli, faydalı hem kolay yapılan ufak, ama sevilän işçäzleri.


HEPSİ KOLVERİMNÄR