GAGAUZİYA GÜN GÜNDÄN

Hazırlayan: Polina Barbova hem Lüdmila Novak

pazertesi – cumaa, saat 17:10

«Gagauziya Gün Gündän» programası türlü temalarlan hem problemalarlan her gün afta içindä saat 18:20 siyredicileri ekrannarın önündä karşılȇr. Studiyanın musaafirleri götürücüylän lafedärkän Gagauz Bölgesindä gerçeklenän olaylar için kendi fikirlerini açıklȇrlar.


HEPSİ KOLVERİMNÄR