GRT MUSAAFİRLİKTÄ

Hazırlayan: Alöna Terzi

cumêrtesi, pazar

Programanın neeti tanıştırmaa hem açıklamaa gagauz aylelerinin yaşamasını.
Her evinin kendi adetleri, kuralları var, acıları hem sevinçli duyguları var. Birliktä ev işlerini yapêrız, yaşanannarı üüreneriz, ayla düzennerini tanıdêrız. Bunnarlan paylaşarak ortaya çıkêr zengin annatmalar, gözäl Ana dil hem meraklı olaylar.
Çekici, renkli küü yaşaması ekran başına toplêr büükleri hem küçükleri.
Yayın süresi – aftada bir kerä, gagauz dilindä.


HEPSİ KOLVERİMNÄR