ŞENNİK SAADI

Hazırlayan: Svetlana Dimitroglo

cumertesi, saat 19:30

«Şennik saadı» – anılmış gagauz, moldovan türkücülerin, kompozitorların, genç çalgıcıların katılmasınnan bir programa. Studiyamızın konakları yaradıcılık başarları için annadȇrlar hem repertuarlarından yaratmalarını çalêrlar. Programamızda sıkça premyeralar öterlär – çalgıcılar kendi eni türkülerinä hem kompozițiyalarına prezentațiya yapêrlar.


HEPSİ KOLVERİMNÄR