Taa bir spektakli gagauz dilindä «Evelki dost» bu ay gösterildi Avdarma küüyündä. Onda oynadılar incä zanaatı sevän avdarmalılar. Spektakli nesoy hazırlandı hem siiredicilärnän nesoy kabledildi annattılar studiyamızda sțenariyin avtoru hem rejisör Mihayıl Yazadjı hem körpä oyuncular.