Çadır-Lunga kasabasının dolayların birisindä çok lääzımnı Saalık merkezi açıldı. Bu binanın düzülmäk istoriyası pek meraklı. Onu çadırlılar kendi kuvetlerinän 1991-ci yılda kaldırmışlar. 28 yıldan sora bu iş genä tekrarlandı — komuşular toplanıp, birliktä hem annaşmakta, bu binada remont yapmışlar. Çadırlılar Pötr Garbalı hem Pötr Konstantinov programada annadȇrlar, nicä bu işi başarabildilär.