Valkaneş kasabasının «Yıldızlar» oyun toplumu temsil etti Moldovayı hem Gagauziyäyi Halklar arası türkü hem oyun festivalindä, angısı geçti Belorussiyä devletindä. Kendi duygularını Gagauziyä Gün Gündän programasında açıklêêrlar toplumun oyuncuları.