Gagauz adetlerini hem kulturasını sevär Sergey Arseni Kiriet-Lunga küüyündän «Halk sedefleri» programasının baş kahramanıydır. Yaradarkana millet giimnerini, adet tertiplerini hem muzika instrumentlerini, Sergey yaşadȇr kendi halkın unudular paalılıklarını.