1946– 1947 yıllarda gagauzların aaçlıktan ölüm sayısı 40-60% kurdu. Bir kabaatsız geçinmiş insannarın taa çoyu kardaş mezarlarına duvasız, stavrozsuz gömüldülär. Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü kurulması için soruş cümnä seslemeklerinä çıkarıldı. Canavar (oktäbri) ayın 15-dä onu HT oturuşunda deputatlara kabletmeyä teklif edeceklär.