/09.01.20/ Gagauz halkın peetçisi, aaraştırıcısı, istoriya bilgilerindä doktor Stepan Kuroglu yanvarin 9-da 80 yaşını tamannayaceydı. Ukrainalı gagauz kendi ömürünü sevgili milletinä hem ana dilinä baaşladı. Stepan Stepanoviç gagauzlar hiç bir zaman unutmayaceklar.