Moldova Parlamentin hem Gagauziyanın Halk Topluşun barabar iş grupası bitki vakıt siirek toplanardı. Nicä ileri dooru işleyeceklär Komrattan hem Kişinövdan deputatlar Moldova Devletindä kuvetlerin diişilmesindän sora?

Moldovanın Parlametin hem Gagauziyanın Halk Topluşun aralarında kurulmuş iş grupası lääzımdı zanaatlansın Gagauziyanın hem devlet uuru kanonnarın garmonizaţiyasınınnan hem Avtonomiyanın haklarını belli etmesininnän. İlk yıllar bu uurda birkaç kanon proekti işlettirildi. Kimileri kabledildilär, ama kimileri esaba alınmadılar. Bitki vakıtlar iş grupasının azaları oturuşlara hiç toplanmazdılar. Bakmayarak buna Gagauziyanın Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu sayêr, ani Kişnovun hem Komradın aralarında dialog lääzım ilerlensin.

GEORGİY LEYÇU, GHT deputatı: «Eer biz belli edärsäydik Avtonomiyanın haklarını Konstituţiyaya görä, almayarak esaba ayırı hak statusu için kanonu, ozaman erimizdä duracez. Soruşların çoyu da kararlanmadık kalaceklar. Bu üzerä biz koyêrız soruşu, ki ayırı hak statusu için kanon olsun nicä da başka devletlerdä Konstituţiya temelindä. Kalan problemalar yavaş-yavaş çözüläbileceklär».

Molodva Parlamentin deputatları isteerlär, ani Avtonomiyaylan baalı soruşlar çözülsünnär hem üç gagauz kanonu kabledilsin. Bu iş için annattı «Gagauziya Gün Gündän» programasında Moldova Devletin Parlament deputatı Födor Gagauz.

 FÖDOR GAGAUZ, Moldova Parlamentin deputatı: “Düşünerim, ani bu kanikullardan sora, ceviz (sentabri) ayında bizim bu üç kanonumuzu kabledeceklär. Sanêrım, ani onnar diil okadar önemli, nekadar problema yaptılar. O kanonnar bizä taa kolaylık vererlär bizim kuvedimizi kullanmaa”.

Parlament hem GHT grupası çözämedi soruşu, angısı baalı Avtonomiyanın haklarınnan. Bölä bakışı açıkladı  politika  analitii Väçeslav Kraçun.

VÄÇESLAV KRAÇUN, politika analitii: «O haklar, angıları yazılı «Gagauziyanın maasuz  hak olarak statusu» için kanonda, lääzım kabletsinnär Konstituţiya uurunda garantiyalarını. Ama konstituţiya daavası var nasıl onnarı alsın. Bölä 25 yıl olardı. Bu işi grupa lääzım baksın hem da genişletsin haklarını».

Şindi lääzım ilerletmää iş grupasının çalışmasını hem enidän ayırmaa Moldovanın hem Gagauziyanın  taraflarından temsilcileri, nışannadı Väçeslav Kraçun.

 VÄÇESLAV KRAÇUN, politika analitii: «Kuvettä bulunan koaliţiya  lääzım göstersin Gagauziyanın yaşayannarına, ani onnarda var isemäk iş grupası çalışsın. Hem da lääzım erindeki seçimnerädän önemli kararlar kabul edilsinnär. Bu gösterecek, ani soţialistlär boşuna saymêêrlar Gagauziyayı kendi partnöru gibi. Bunu halizdän lääzım göstersinnär».

GHT hem Moldova Parlamentin barabar iş grupası 2015-ci yılda kuruldu. Ona girdilär beşär deputat Moldovanın hem Gagauziyanın taraflarından.

 

Tekst: N.Andrieş, montaj: T.Kazaku