Bu yıl Komrat Devlet Universiteti – KDU — tamannadı 32-cü yıldönümünü.  Bu yortuyu bilim — praktik konferenţiyasınınnan nışannadılar.

Yortu başladı susmak minudundan, angısı adandı Türkiye devletindä ertepremi sebepindän geçinmişlerä.

KDU ilk studentlerä deyni kendi kapularını 32 yıl geeri açtı. Bu yılların süresindä burada hazırlandı binnärlän uzman türlü uurlarda. Onnarın taa çoyu büün Gagauziyada hem Moldovada işleerlär. Onnarın arasında Gagauziyanın başakanı da. İrina Vlah başardı KDU 1996-cı yılda ilk üridik grupasını.

Bundan kaarä KDU yıllar boyunca regional kuvetlerin tarafından tutturulȇr. 2023-cü yılın bücetindän veriler 2 buçuk mln ley universitetin sport salonun düzülmesi için, haberledi Halk Topluşunun başı Dmitriy Konstantinov.

50 bin uzamndan zeedä bu yılların süresindä KDU-dä zanaat kablettilär. Büünkü uzmannarın hazırlaması proţesindä lääzım almaa esaba zamndaş vakıdın istediklerini dä.

büün universiteti başaran studentlär kablederlär halklararası uurunda tanılan diplomnarı. Bu verer onnara kolaylık bulmaa kendilerinä iş dünnenin herbir ucunda.

Büün Komrat Devlet Universitetindä var 4 fakultet. Açıldı universitet 1991-ci yılın fevral ayın 11-dä.

Avtor: A. Terzi, video: V. Tabaçuk, montaj: M. Kazaku