Valkaneş dolay bolniţasına Almaniyadan mebel tedarıkları getirildi. Yardımı devletimizä getirtti Halk antikrizis ştabı kurucusunnan Viktir Petrovlan başında.

Valkaneş dolay bolniţasının medik uzmanı Oksana Radukan açıkladı, ani bolniţa kabletti eni medik yataklarını, kuşȇtkaları, skemneleri, dolapları, yorgannarı, çarşafları hem  konservalı meyvalarlan, zarzavatlarlan bankaları.

«Biz pek  bekledik bu  yardımı. Te, ne büün geldi bizä, lääzımnı. Bolniţada bulunan hastalar lääzım islää koşullarda bulunsunnar. Şindi bu eni tedarlıklarlan bizä taa kolay olacȇk işlemää hem insana da raat», — söledi Oksana Radukan.

Almaniyadan getirilmiş yardım zamanında geldi, nışannȇȇrlar bolniţa hastaları.

» Sevineriz. Hepsi  bolniţada eskidi. Saa olsunnar te onnar, kim yardım eder hem  ilaçlȇȇr bizi».

» Mutluyuz. Şükür ederiz te onnarı, kim yolladı bizä bu eni mobilayı. Şindi koşullar  islää bolniţada, ama eskidän pek  kötüydü. Şindi taa raat, ilaçlanmaktan  fayda olsun sade».

Kendi tarafından Halk antikrizis ştabı kurucusu Viktor Petrov şükür etti medik uzmannarını onnarın  işi için hem nişannadı, ani  ileri dooru da planda var yardım etmää Valkaneşin bolniţasına.

«Yardım ederiz  Gagauziyanın herbir  medik  merkezinä, bolniţasına. İsteeriz  bolniţalar zamandaş olsunnar. İşleeriz, ki  ölä  dä  olsun. Biraz ilinnederiz  mediklerin işini hem insana taa uygun olsun», — söledi Viktor Petrov.

Halk antikrizis ştabı şindiya kadar 9 bindän zeedä kişiyä Moldovadan yardım ettilär. Onnarın arasında çok uşaklı aylelär, yaşlı vatandaşlar hem  engelli  insannar.

Avtor: M.Topal, video: G. Stavilov, montaj: A.Topal