Harman (avgust) ayın 28-ndä Kopçak küüyünün yaşayannarı kutlayacȇklar küüyün kurulması yıldönümünü hem klisenin kurbanını. Hep o günü Kopçakta yapılacȇk “Baur – 2019” III milli festivali, angısı artık adet oldu.

Yortuya baalı olaylar başlayacȇk klisedä liturgiyanın okumasından. Bütün gün küüyüdä geçirileceklär türlü sport yarışmakları. Yortunun ofiţial açılması yapılacȇk küüyün merkezindä.

“Baur – 2019” festivali başlayacȇk saat 13.30.

Baur — domuz yaanıdan yapılı bir imek. O yapılȇr pek ufak kıyılmış yaanıdan, angısınnan sora hayvanın barsaanı doldurȇrlar. Bu imeyi yaparkana, pek önemli dooru ayırmaa speţiyaların payını.

Festivale gelecek insannarın olacȇk kolaylık datmaa hem notalamaa en ii bauru.

Yortunun organizatoru – Kopçak küüyünün primariyası, danışȇr avtonomiyanın yaşayannarına kendi imek mallarınnan festivale katılsınnar. O var nicä olsun: baur, kaurma, şarap, bal, piinir hem usta elinnän yapılmış türlü işlär.

Yortuya beklenileer çok insan. Her yılın küüyä bu festivalde çok musaafir geler. Festival ilerleycek konţertlan bilä, angısına katılacȇklar “Baur-2019” halkarası festivalin payalannarı.

Baur festivali Kıpçak küündä ilk sırä yapıldı 2017-nci yılda. Festivalin neeti —  Kopçak millet imään — baurun tanıdılması avtonomiyada hem Moldovada.

 

Tekst: Natalya Radiş