Gagauziya Halk Topluşun bitki oturuşunda deputatlar baktılar «GRT»-nın iş durgunmasınnan baalı soruşu. Biliner, ani harman ayın 9-da, yıldırımnan yaamur yayaarkana, kompaniyanın tehnikası yandı. Halk topluşunda bu soruşu bakaarkana laf gidärdi tehnika nedän yandı ekspertizanın yapılması için para verilmesi için rezerv fondundan.

Düzmäk Bakanıın başı Nikolay Konstantinov haberledi deputatları, ani kurumnar arası komisiya, üürenärkana tehnikanın yanmasınnan baalı durumu, verdi nasaat GRT-nın önderciliinä yaptırsın ekspertizayı, deyni belli etmää nedän yandı tehnika tedarıkları.O açıkladı, ani bu iş için para lääzım. Ama GRT-nın büdjetindä bu neetlerä para koyulmadı.

Deputatlar seslediynän Konstantinovu, paylaştılar bu temaya fikirlerinnän.

«Bän teklif ederim Hatalı olayların komisiyası yardım etsin, varkana bunda lääzımnık, deyni televizion çekettirsin kendi işini. Sora tehnikanın zararlanmasında kabatlı belli olduynan, eer bu durum diil baalı yaamurlan, büdjettän harcnanacȇk parayı kabaatlıdan çevirecez geeri» — teklif etti Georgiy Leyçu.

Ekaterina Jekova daanıştı kendi kollegalarına, ani lääzım kabletmää kararları, deyni «GRT» cümnä kompaniyası başlasın işlemää.

«Lääzım nekadar taa tez bakmaa bu soruşu taa derindän. Bu paalı tehnika geldi Gagauziyaya Türkiyedän. Onuştan, biz lääzım maasuz profil komisiyasını kuralım. Lääzım para verelim, deyni tehnikayı düzdürmää, hem birerdä bununnan çekettirmää radiotelevizion kompaniyasının işini. Hem da bundan kaarä ekspertizaları da geçirelim» söledi Ekaterina Jekova.

Kendi fikirlerini açıkladılar başka deputatlar da, ama karar bu soruşta ölä da kabledilmedi.

GRT cümnä kompaniyasının yayını kesildi Harman ayın 9-da, büük yıldırımnan yaamur yayaarkana. Hep o vakıt kompaniyanın yayınına hem studiyalarda programaları yazmasına baalı tehnika yandı. Bunun beterinä programaların yapılması da durgundu. GRT kanalın öndercilii harman ayın 13-dän işçilerin çoyunu tehnika uurunda otpuskaya yollamaa zoorlandı.

 

Avtor: Zinaida Efremova