Valkaneş kasabasının uşak başçaları yakın zamanda kabledeceklär eni mebel. Bunu için haberlendi primar 4 yıllık işinin çıkışlarını yapaarkana yaşayannarın önündä geçmiş pazar günü.  

Vallkaneş kasabasının başı Viktor Petrioglu haberledi, ani erli kuvetlerin işçileri dolaştılar hepsi uşak başçalarını da belli ettilär, angı mebel onnara lääzım.

«Primariyanın işçileri uşak başçaların başlarınnan barabar belli ettilär, angı mebel onnara lääzım alınsın. Hepsi uşak başçaları kabledeceklär, zerä biz onnardan kimseyi ayırmȇȇrız. Hepsinä birtürlü yardım edecec, zerä hepsinä bişey läzım. Uşak başçaların öndercileri söledilär, ne lääzım, ona görä alacȇz» — dedi Viktor Petrioglu.

Mebelin alınmasına arcanacȇk 200 000 ley. Bu parayı kasabaya baaşladı Renato Usatıy. Politikacı dolaştı Valkaneş kasabasını geçmiş pazar günü.

Büün Valkaneştä işleer 6 uşak başçası.

 

Avtor: Zinaida Efremova