Afgan cengin veterannarına Moldova devletin büdjetindän verilän posobiyalar zeedeleneceklär 100 leydän 500 leya kadar. Busoy kararı kabletti hükümet.

Büünkü günä gagauz erindä yaşȇr 316 afgan cengin veteranı. Çoyu onnardan finans uurunda zorluklarlan karşı gelerlar, urgulȇr Avtonomiyanın Afgan cengin veterannarın birliin başı Pötr Mavrodi.

“Biz bunu için işittik. Hepsi veterannar bunu bekleer. Veterannar bütünnä respublikadan beklerlar. Çoyu biri-birindän sorȇrlar aslı mı bu, osaydı diil mi. Hepsi umutlan bunu bekler, — söledi Pötr Mavrodi.

Posobiyalar üüseleceklär diil birdän. 2020 yılda veterannar ayda 300 ley kabledeceklär. Sora bu sayı 500 ley kuracȇk. Bunun için gelän yıla Moldovanın büdjetindä plana koyuldu 64 milliondan zeedä ley. Afgan cengin veterannarı hep ölä kablederlar posobiyaları Gagauz Erin büdjetindän da. Busoy kanonu bu yılın mart ayında Halk topluşun deputatları kablettilär. Pötr Mavrodi şükür etti herbirini, kim koydu kuvet bunun için.

“Çoyu Afgan cengin veterannarı kazanca artık gidämerlär. Bilersiniz, ani burada da iş bulmaa zor. Çoyun saalıı kötü halda, ilaçlara çok para harcanȇr. Çoculkar cenktä saalıklarını kaybettilär. Saa olsun herbiri, kim bu kanonu kabletti, deputatlar hem bakannık komiteti. Bizim için bu büük yardım”, — nışannadı Mavrodi.

Her ay erindeki büdjettan Afgan cengin veterannarı 500 ley kablederlar. Onnara, kim bu cenktän aar yaralanmaklarlan evä döndü, 800 ley ödener.

 

Tekst: V.Kerman, video: A.Topal, montaj: A.Gerçu