Büük ayın 13-dän 14-nä karşı Gagauziyanın yaşayannarı Eskiycä eni Yılı karşılȇrlar. Uşaklar hem gençlär gözäl giinerlär da gezerlär evdän evä çalarak eni yıl türkülerini hem kutlayarak hepsini yortuylan. Gezennerin arasında var Karabiner inspektoratın «Üg» bakannın askerleri dä. Onnar «GRT- ya» gelip, kutladılar kompaniyanın işçilerini Eni Yıllan eskiycä. Bizim studiyada öttülär kolada türküleri rus, devlet, bulgar hem ukraina dillerindä.

Karabiner inspektoratın «Üg» bakannın askerleri yortu atmosferayı getirdilär GRT kompaniyanın uzmannarına. Karabinerlar kutladılar hepsini türlü dillerdä hem adadılar hepsi yaşayannara usluluk,kısmet, saalık herbir ayleya.

GRT kompaniyanın uzmannarı şükür ettilär askerleri gözäl kutlamaklar için.

“Saa olunuz, ki geldiniz kutlamaa bizim kolektivimizi, ko sizin izmetiniz olsun ilin, saalıklı olasıınız, hem ko Eni Yıl getirsin sizä sade iilik”, — danıştı musaafirlrä Valentina Koroläk, «GRT» televizionun baş redaktoru.

Rotanın temsilcisi Roman Kreţu annattı, ani birkaç ylın içindä askerlär kutlȇrlar insanı eni yıllan eskiycä, bu iş şansora adet gibi oldu.

“Bizdä izmet ederlär askerlär türlü milletliinnän. Biz onnarın arasından ayırdık birär genç olan, deyni kutlamaa insannarı Eni Yıllan eskiycä. Askerlär kendi ana dillerindä söleerlär kutlamakları hem çalȇrlar kolada türkülerini. Gagauziyanın yaşayannarına isteriz kısmet, saalık hem usluluk!” – söledi Roman Kreţu.

Karabiner inspektoratın «Üg» bakannın başın yardmcısı hem podpolkovnik Vadim Georgiev danıştı hepsi yaşayannara kutlamak laflarıınnan.

“Geldik kutlamaa GRT kompaniyasının uzmannarını hem avtonomiyanın hepsi yaşayannarını. Ko hepsindä olsun saalık, iilik, usluluk, deyni insan duysun, ani onun korkuntusuzluunu koruyȇrlar karabiner askerleri”, — dedi o.

«Üg» bakannın askerleri «GRT» kompaniyasının işçilerini Eni Yllan eskiycä kutlȇȇrlar şansora 8 yıl sıravardır.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Topal, montaj: A. Gerçu