Respublika spartakiadasından 2020 masa tennis oyunda geçti Kişinövda yanvarin 24-dän 27-dän. Yarışmalar geçti hem komandaların, hem yalnız uurenicilerin arasında 2005 cı yılda duumaları hem taa küçük.

Gagauziyadan spartakiadaya katıldı 3 komanda: bir komanda Komrattakı G. A. Gaydarjı adına liţeyindän, 2 komanda da Avdarmalı D. Çelengir adına liçe yindän.

Yarışmaklarda pay aldı 10 komandadan zeedä bütün respublikadan. Onnarın çoyunda vardı Moldovanın şindiki prizörları masa tenistä.

Gagauziyanın komandaların üçü dä girdilär finala da yarıştılar ilk erlär için.

Gaydarjı adına liţey taradı Kişinövdan komandayı sayıylan 5-3, Straşenı kasabasından 5-4, Avdarma küüyündän 5-4 h. b. Körpä tennisçilär tarattılar sade 1 oyunu finalda Ungenı kasabasından komandaya, kazanıp Spartakiyadanın şannı 2 erini hem putövkayı Russiyaya şkolacıların sport festivalinä. Komandada oynadılar: Melintiy Vladimir, Velikov Aleksandr, Nikologlo Viktoriya hem Melintiy Viktoriya. Hepsi sportçular hazırlanȇr Komrattakı sport okulunda, onnarın trenerleri Melintiy Nikolay hem Anna.

Avdarma küüyündän komandalar kazandılar 4 hem 5 erleri. Lääzım nışannamaa, ani gagauz sportçülar karşıda oynayan uşaklardan 3-5 yaş taa küçüktülär.

Yalnız oynayannardan da sevindirdilär: çocuklardan G.Gaydarjı adına liţeyin üüürenicisi Vladimir Melintiy, o kazandı 2 eri, kızlardan 3 eri aldı Nikologlo Viktoriya.

Uşakların treneri Nikolay Melintiy nışannadı, ani spartakiadaya uşaklara katılmaa yardım ettilär onnarın anaları – bobaları hem Avdarmalı tennis klubu. O hep ölä söledi, ani spartakiada geçer 10 yıl sıravardı.

“Spartekiada geçiriler çok yıl, hem organizatorların laflarına görä her yıl Komradın sport bölümünä yollandırılȇr tekliflär. Ama yazık, ki bu işlär için biz üüreneriz başka insannardan hem ap-ansızdan. O vakıdadan, nekadar önä hep alınaceklar ölä predmetlär, nicä matematika, fizika hem başka, fizkultura sa hep geerdä brakılacek, biz yok nicä lafedelim saalıklı evlad boylarımız için, hem ileri dooru da gezecez onnarlan doktorlara onnarın buruk bel kemiini düzeltmäk için aar üüretim programasının beterinä, vermeyip onnara kolaylıı zanaatlanmaa fizkulturaylan hem katılmaa olimpiadalara!”, — nışannadı körpä tennisçilerin treneri.

Devlet uurunda şkolalar arası spartekiadayı geçirer respublikanın sport okulların federaţiyası.