16 bindän zeedä insan geçindi Türkiyedä er tepremesinin beterinä, ani fevralin 6-da oldu.  Ama bu sayı git-gidä büüyer. Kendi yardımını Türkiyeyä 40 devlet teklif etti. Bu sayıda Moldova da. Kurtacılar maasuz tehnikaylan hem üürenik köpeklärnän fevral ayın 8-dä sabaalen hatalı olayın erinä etiştilär. Burada şindi herbir yardım önemni.

Kalmȇȇrlar bir tarafta sıradan insannar da. Kuvedinä görä herbiri yardım eder. Bloger Komrattan Ekaterina Balaur dolayında insannarı Moldovadan hem Russiyadan topladı. Birliktä zor durumda olan insannara yardım etmäk için.

Ruba, imelik, ilaç, yorgan – en ilkin bu mallar lääzım er tepremesindän zararı görän insannara. Bunu için Türkiyenin yardım merkezlerin volontörları haberlerlär. Onnarlan Ekaterina Balaur herzaman baalantıyı tutȇr. Kendisi o 2022-ci yılın iyun ayından beeri Alaniyada yaşȇr hem işler.

“Alaniyada er tepremesi duyuldu. Şükür, zarar olmadı”, — annattı GRT-ya Ekaterina.

Er tepremesinin sonuçlarını Türkiye televizionnarın haber programalarında görüp, bu acıyı çekän insannara yardımcı olmaa soţial mediyaları kullanıcılara tekliflän çıktı.

“Bu teklifi çok insan kabletti. Moldovadan, Russiyadan vatandaşlarımız. Herbiri kuvedinä görä para yollȇr. Herbiri çok saa olsun!” – söleer Ekaterina.

Kabledip bank kartasına paraları, Ekaterina anasınnan hem kardaşınnan tükenä gider, lääzımnı tertipleri, imelik alȇr. Aptekalardan ilaç satın alȇr. Hepsini bunnarı onnar yardım merkezlerinä ya da bolniţalara getirip brakȇrlar.

“Bolniţalarda çok uşak var. Onnara ruba alȇrız. Kalan lääzımı işleri alȇrız. Şindi herbir yardım önemni”, — urgulȇr Ekaterina.

Kendi blogunda Ekateriina Balaur lääzımnı informaţiyaylan paylaşȇr. Paraların sayısını hem harçları belli eder. Nelär aldı, nereyä getirdi gösterer. Çok insan bu informaţiyayı paylaşȇr. Butakım görennerin hem durumu bilennerin sayısı zeedelener. Yardım etmää hazır olannarın sayısı da üüseler.

Nekadar zor durum Türkiyenin üülen – günduusu tarafında “İnsannara yardım” Moldovadakı baamsız merkezin başı Rafet Köksal facebook-ta kendi sayfasında gösterer.

O Kahramanmaraş bölgesinä zor durumda hem kahır içindä olan vatandaşlarına yardım etmäk için yakın dostlarınnan birliktä geldi.

“Durum halizdän pek aar. Çok ölmüş insan var. Çok yaralı var. Halä yıkılmış yapıların altından kaldırılmadık insan var. Bütün bunnarnan barabar imek ihtiarçları, içecek ihtiarçları, saalık ihtiarçları var”, — annattı videosunda Rafer Köksal.

O şükür eder herbirini, kim Türkiyeyä bu durumda yardım elini uzattı hem can acıması için laflarını söledi.

“Bütün dünnedän bu anlamda yardım ülkemizä geliyor. Bizim de ülkemizdeki birliklär  “Türkiye Kızılay Derneği” hem başka kuruluşlar, beleyedilär herbirimiz birlikteyiz ”, — açıkladı “İnsannara yardım” Moldovadakı baamsız merkezinin başı Rafet Köksal.

Fevralin 6-sında Türkiyedä olan er tepremesi son 80 yılın içindä en çirkin hem hatalı er tepremesi sayılȇr. 1939-da Erzincanda er tepremesi oldu. Ozaman 32 bindän zeedä insan öldü. Yakın 100 bin kişi yaralandı.

Avtor: V. Çoban, montaj: A. Gerçu